what are hair extensions braids for short natural hair latex clothing freelance hairdressing prices how long do fusion hair extensions last latex clothing i see hair anna collection hair reviews latex clothes

Ansökningsförfarande för forskare Läs mer!


Stiftelsen Gävle Cancerfond stöttar flera lokala forskningsprojekt vid Gävle sjukhus.

Under 2020 fick 3 olika projekt anslag från fonden till en sammanlagd summa på 1067 tkr.

 

ST-läkare Jonas Nilsson,  röntgenkliniken Gävle Sjukhus,och institutionen för strålningsvetenskaper & onkologi vid Umeå universitet har beviljats anslag för studien Palliativ vård- var önskar cancerpatienter vårdas under den sista levnadstiden?”

 

Överläkare och professor Michael Bergqvist, verksamhetsområde Onkologi, Gävle sjukhus och institutionen för strålningsvetenskaper & onkologi, Umeå universitet har  beviljats anslag för studien ”Vilka kliniska faktorer karaktäriserar långtidsöverlevare med maligna pleurala mesoteliom (lungsäckscancer): ledtrådar för att identifiera en bättre prognos grupp baserat på geografiska faktorer”. 

ST-läkare Erik Osterman, kirurgkliniken Gävle sjukhus och doktorand vid Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi, Uppsala universitet har beviljats anslag för studien ”Multiplexade proteinanalyser för tidig prediktion av återfall i kolorektalcancer”.

Följande projekt har beviljats anslag 2021

Specialistläkare Evelina Karlsson, kvinnokliniken Gävle sjukhus och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet har beviljats anslag för studien "Trombocytproteinmarkörer i mikrovesiklar för diagnostik av förändringar på äggstockar och cancer".

Överläkare och professor Michael Bergqvist, verksamhetsområde Onkologi, Gävle sjukhus och institutionen för strålningsvetenskaper & onkologi, Umeå universitet har  beviljats anslag för studien "Genetiska uttryck hos patienter med maligna pleurala mesoteliom och dess association med långtidsöverlevnad"

 

 

För mer information kan du nu även följa oss på Facebook. Stiftelsen gävle cancerfond