Stiftelsen Gävle Cancerfond stöttar flera lokala forskningsprojekt vid Gävle sjukhus. De projekt som för närvarande får stöd har till stor del gällt lungcancervården. Ett pågående projekt studerar förändringar i cancercellerna på gennivå i tillvarataget tumörmaterial. Målet med forskningen är att om möjligt förbättra behandlingsmöjligheterna för lungcancerpatienter. Stiftelsen har även stöttat flera andra projekt vid Gävle sjukhus avseende lungcancer och gynekologisk cancer. 

Stiftelsen Gävle Cancerfond har även finansierat en kväveoxid-analysator, som forskargruppen runt professor Marieann Högman arbetat med. Doktorand Alexandra Thornardtsson har nyligen avlagt sin halvtidskontroll i sitt avhandlingsarbete, där hon studerat kväveoxid i olika sammanhang.

För mer information kan du nu även följa oss på Facebook.

I december 2015 fick Stiftelsen Gävle Cancerfond en gåva från ICA Handlarna Gävleborg på 30.000 kronor. Ett stort och varmt tack till ICA Handlarna Gävleborg.

I januari 2016 höll Sandvikens symfoniorkester en minneskonsert, där biljett intäkterna gick till Stiftelsen Gävle Cancerfond. Stort tack för detta initiativ!