Ansökningsförfarande för forskare Läs mer!


Stiftelsen Gävle Cancerfond stöttar flera lokala forskningsprojekt vid Gävle sjukhus. De projekt som för närvarande får stöd har till stor del gällt lungcancervården. Ett pågående projekt studerar förändringar i cancercellerna på gennivå i tillvarataget tumörmaterial. Målet med forskningen är att om möjligt förbättra behandlingsmöjligheterna för lungcancerpatienter. Stiftelsen har även stöttat flera andra projekt vid Gävle sjukhus avseende lungcancer och gynekologisk cancer. 

Stiftelsen Gävle Cancerfond har även finansierat en kväveoxid-analysator, som forskargruppen runt professor Marieann Högman arbetat med. Doktorand Alexandra Thornardtsson har nyligen avlagt sin halvtidskontroll i sitt avhandlingsarbete, där hon studerat kväveoxid i olika sammanhang.

För mer information kan du nu även följa oss på Facebook.

På fettisdagen 2017 skänkte ICA MAXI i Gävle och Sandviken 5 kronor per såld semla till Stiftelsen Gävle Cancerfond. Totalt såldes det 7025 semlor, vilket inbringade totalt 35125 kronor till fonden. Ett stort och varmt tack till Christer Johansson och Magnus Winges på ICA MAXI Gävle, samt till Fredrik Rindås ICA MAXI Sandviken! Ett initiativ för den goda sakens skull, och den goda smakens skull!