Forskning

Forskningsanslag

2023

Överläkare och docent Stefan Bergströmt vid Palliativa teamet, Gävle sjukhus och Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet har beviljats anslag för studien ”Neuropatiska symptom, livskvalitet och funktion i vardag och arbete: Att följa upp, identifiera och intervenera canceröverlevare med cytostatikainducerad neuropati”

Specialistlogoped och medicine doktor Margareta Gonzalez-Lindh, logopedenheten Gävle sjukhus och Centrum för Forskning och utveckling, Uppsala universitet och Region Gävleborg, har beviljats anslag för studien ”Swallowing function in head/neck cancer – a longitudinal analysis”.

Överläkare och medicine doktor Johan Isaksson, verksamhetsområde internmedicin/lungmedicin Gävle sjukhus och Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, har beviljats anslag för studien ”Förbättrad behandlingsprediktion vid PD-(L)1 immunterapi med proximity ligation assays för PD1 – PDL1”.

2022

Inga anslag delades ut

2021

Överläkare och medicine doktor Andreas Palm, verksamhetsområnde internmedicin/lungmedicin Gävle sjukhus och instituitionen för medicinska vetenskaper, lung-, allergi-, och sömnforskning, Uppsala universitet, har beviljats anslag för studien ”Obstruktiva sömnapnéer och cancer – den populationsbaserade DISCOVERY-studien”.

Specialistläkare Evelina Karlsson, kvinnokliniken Gävle sjukhus och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet har beviljats anslag för studien ”Trombocytproteinmarkörer i mikrovesiklar för diagnostik av förändringar på äggstockar och cancer”.

Överläkare och professor Michael Bergqvist, verksamhetsområde Onkologi, Gävle sjukhus och institutionen för strålningsvetenskaper & onkologi, Umeå universitet har beviljats anslag för studien ”Genetiska uttryck hos patienter med maligna pleurala mesoteliom och dess association med långtidsöverlevnad”

2020

ST-läkare Jonas Nilsson, röntgenkliniken Gävle Sjukhus,och institutionen för strålningsvetenskaper & onkologi vid Umeå universitet har beviljats anslag för studien ”Palliativ vård- var önskar cancerpatienter vårdas under den sista levnadstiden?”

ST-läkare Erik Osterman, kirurgkliniken Gävle sjukhus och doktorand vid Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi, Uppsala universitet har beviljats anslag för studien ”Multiplexade proteinanalyser för tidig prediktion av återfall i kolorektalcancer”.